Ontdek welke stijl bij jou past, zowel in je communicatie als je voorkomen. Word je bewust van je non-verbale signalen en laat zien waarin jij uniek bent. Met onze adviezen inspireren wij je om op een andere manier naar jezelf én anderen te kijken. We ontvangen je graag in onze studio te Haarlem!

“Wat een belevenis, dit hadden we jaren eerder moeten doen… Professioneel, to the point, hartelijk… kortom een geweldige ervaring!”

Lianne, Melissa en Monique

Waarom Style Fitters?

Wil je weten hoe jij je uitstraling positief kunt beïnvloeden en je zelfvertrouwen een boost kunt geven?  Je communiceert met je hele optreden, je lichaamstaal, gedrag, een handdruk en oogcontact. Bij uitstraling gaat het ook om de verpakking, het beeld dat je van jezelf neerzet. Door aandacht aan je kleding te besteden laat je zien dat je je werk en omgeving serieus neemt. Een eigen stijl versterkt je authenticiteit, zelfvertrouwen en overtuigingskracht.

Door middel van onze DISC gedragsstijlen analyse krijg je meer inzicht in jouw voorkeursgedrag en dat van anderen. Hierdoor herken je signalen beter en verloopt de communicatie soepeler.

De afgelopen jaren hebben wij trainingen op maat verzorgd bij uiteenlopende sectoren zoals de zakelijke dienstverlening/ consultancy, onderwijs, HRM en overheid (ministeries en gemeenten).

De gezichten achter Style Fitters

Wij zijn Ellen & Fiona, de Style Fitters! Al jaren adviseerden wij vanuit ons eigen bedrijf en hielpen elkaar regelmatig bij opdrachten. Elke keer was dat een feestje, samen op pad, het delen van onze passie en het vieren van succes. Het was een logisch gevolg om onze krachten te bundelen want samen ben je flexibeler, kun je meer aan en is het gezelliger.
Waarom kozen we voor de naam Style Fitters? Stijl heeft alles te maken met persoonlijkheid en de wijze waarop iemand zich presenteert en communiceert, verbaal en non-verbaal. En Fitters staat voor deskundig advies.

Ellen en Fiona zijn lichaamstaal- en DISC gedragsstijlen expert. Wil je ook jouw eigen Stijl ontdekken en herkennen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Persoonlijk stijl profiel

Krijg meer inzicht in jezelf met het Persoonlijke Stijl Beknopt Profiel. Vraag jouw GRATIS beknopte profiel aan! Ga naar pagina Persoonlijke Stijl Profiel en vul het aanvraagformulier in.

No strings attached!

Duurzame garderobe

Ons kledingadvies draagt bij aan het verminderen van de fashion footprint. Wij  inspireren jou om bewust kleding te kopen. Je hebt minder kleding nodig omdat je beter leert combineren en impulsaankopen zijn verleden tijd. Met ons advies is je garderobe overzichtelijk en zie jij er aantrekkelijk uit. Minder kopen en meer dragen, dat wil jij toch ook?

Bel ons:
06-24 20 66 07 (Ellen)
06-21 55 70 60 (Fiona)

Of neem per e-mail contact met ons op via het contactformulier op de contactpagina!

Privacy & persoonsgegevens (AVG)

Style Fitters, gevestigd aan Voorhelmstraat 23-25
2012 ZM, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:www.stylefitters.nl
Voorhelmstraat 23-25
2012 ZM, Haarlem
+31621557060
Fiona Koning is de Functionaris Gegevensbescherming van Style Fitters Hij/zij is te bereiken via fiona@stylefitters.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Style Fitters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via informatie@stylefitters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Style Fitters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Style Fitters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Style Fitters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Style Fitters) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Style Fitters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 10 jaar> Marketing doeleinden
Adres > 10 jaar> Marketing doeleinden
Telefoon en e-mail > 10 jaar> Marketing doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden
Style Fitters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Style Fitters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Style Fitters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar informatie@stylefitters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Style Fitters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Style Fitters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via informatie@stylefitters.nl

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.