Workshops en trainingen 

Bedrijven

Je medewerkers zijn professionals. Als de presentatie van de medewerkers aansluit bij het imago van het bedrijf, versterkt dat het totaalbeeld dat anderen van de organisatie hebben. Met als gevolg dat competenties van je medewerkers hoger ingeschat worden. Met een imago check zorg je dat het plaatje klopt met de inhoud. Wij laten op een interactieve, ongedwongen wijze zien hoe beide samenkomen.

Professionals/ZZP’ers

Laat nu jouw DISC-profiel maken tijdens je persoonlijke coachtraject. Dit is een uiterst praktisch en laagdrempelige methode voor het vergroten van je zelfkennis. Hoe kom je over? De inhoud van je boodschap is belangrijk. Zorg ervoor dat jouw boodschap ondersteund wordt door je lichaamstaal. Als je in woord en gebaar dezelfde boodschap zendt komt dit overtuigend over. We laten je zien hoe je dit kunt doen.

Als ondernemer kun je het Style Fitters coachtraject of advies opvoeren als zakelijke kosten.

Particulieren

Je bent toe aan een nieuwe uitdaging en wilt je goed voorbereiden op je gesprek. Je eerste indruk is erg belangrijk, je gesprekspartner heeft namelijk al een mening over jou zonder dat je ook maar een woord hebt gezegd. Met een individueel Style Fitters advies heb je geen twijfels meer over je kledingkeuze, ben je je bewust van je lichaamshouding, -beweging, intonatie en energie. Je komt zelfverzekerd, sympathiek en professioneel over tijdens je gesprek.

Hoe gaan we te werk?

Na overleg over de wensen, het type werkzaamheden, de klanten/doelgroep en de (gewenste) uitstraling van de medewerker(s), doen wij een voorstel. Denk daarbij aan een interactieve presentatie, individueel coachtraject, advies, lezing, workshop of training in groepsverband. 
Ik ben benieuwd waar je naar op zoek bent? Laat het me weten!

Onze klanten:

“Ik had een ontzettend leuke en leerzame dag! Zien dat iets niet werkt maar niet precies weten waarom… nu weet ik het! Bewustwording en durven kijken. Het verhaal bouwt heel goed op zodat uiteindelijk alle puzzelstukjes in elkaar passen. Ik ging met veel positieve energie weer naar huis.”

Barbara Bakker

Senior Planeconoom, Gemeente Alkmaar

Onze missie

Laat je door ons inspireren om meer uit jezelf te halen, hoe voel je je zelfverzekerd en hoe komt je overtuigend over. Dit doen we door jouw lichaamstaal in harmonie met je boodschap te brengen. 

Bel ons:
06-24 20 66 07 

Of neem contact met ons op via het contactformulier.

Privacy & persoonsgegevens (AVG)

Style Fitters, gevestigd aan Voorhelmstraat 23-25
2012 ZM, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:www.stylefitters.nl
Voorhelmstraat 23-25
2012 ZM, Haarlem
+31621557060
Fiona Koning is de Functionaris Gegevensbescherming van Style Fitters Hij/zij is te bereiken via fiona@stylefitters.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Style Fitters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via informatie@stylefitters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Style Fitters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Style Fitters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Style Fitters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Style Fitters) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Style Fitters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 10 jaar> Marketing doeleinden
Adres > 10 jaar> Marketing doeleinden
Telefoon en e-mail > 10 jaar> Marketing doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden
Style Fitters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Style Fitters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Style Fitters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar informatie@stylefitters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Style Fitters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Style Fitters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via informatie@stylefitters.nl

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.