Coaching & Gedragsanalyse

Krijg inzicht in je eigen kwaliteiten, valkuilen, communicatie & gedragsstijl en leer de stijl van de ander te herkennen zodat je effectiever communiceert en prettiger samenwerkt.

We weten niet wat een ander denkt, voelt of bedoelt. We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief, behoeften en bedoelingen. Als we inzicht krijgen in ons eigen gedrag en in dat van anderen kunnen we ons gedrag afstemmen zodat je het maximale uit de communicatie haalt.

 

DISC model voor gedragsanalyses

 Gedrag bepaalt in grote mate of we wel of succesvol zijn in ons werk of privéleven. Kennis en vaardigheden spelen een rol, maar het is vooral een kwestie van gedrag waarbij het onbewuste grote invloed heeft op ons dagelijks handelen. Inzicht in ons gedrag (het hoe en waarom we iets doen) helpt ons om onze talenten en kwaliteiten te benutten. Een gedragsanalyse geeft inzicht in je behoeftes, groei en drijfveren die een grote rol spelen in ons dagelijks handelen. Style Fitters werkt met het gevalideerde DISC model dat bestaat uit de combinatie van vier temperamentenDominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Het brengt jouw communicatie voorkeursstijl, sterke kanten, valkuilen en groeimogelijkheden in kaart. Het vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit en stimuleert het benutten van talenten. 

Er zijn individuele analyses en team-analyses mogelijk, waarbij de training voor een team gericht is op elkaar beter te leren begrijpen en op dezelfde golflengte met elkaar communiceren. Hierdoor krijg je meer inzicht in de dynamiek, kwaliteiten van elkaar en de communicatie onderling.

Hoe werkt het?

We plannen een eerst een telefonische intake, dan ontvang je de uitnodiging om de DISC vragenlijst te versturen. De antwoorden uit de vragenlijst zijn de input voor het persoonlijke DISC profiel. Het invullen kost maar 15 minuten. Je krijgt een volledige rapportage en een persoonlijke debrief en toelichting op de DISC profiel uitkomsten. Afhankelijk van de omvang van het traject en het aantal deelnemers maken we een offerte op maat. 

Style Fitters is Q4 Certified Associate DISC Professional en werkt met de profielen van Q4Profiles vanwege de uitmuntende kwaliteit. Het Q4 Persoonlijke Stijl DISC Profiel is kwalitatief beter dan andere DISC profielen die er worden aangeboden. Het is een gevalideerd instrument, goed en duidelijk leesbaar, en als enige DISC profiel geoptimaliseerd naar de Nederlandse taal.

                                                                      

1-op-1 coaching

Het doel van individuele coaching is het verhogen van je prestaties, persoonlijke groei te stimuleren en zelfvertrouwen te vergroten. Zodat je met plezier, zelfvertrouwen en succes werkt, communiceert, samenwerkt of leiding geeft en je richt op jouw persoonlijke en/of zakelijke doelen. Je leert diverse tools te gebruiken en te implementeren. Mijn stijl van coachen is inspirerend, positief, professioneel en verbindend.

We stemmen samen af wat jij zou willen bereiken of wilt veranderen. Dat kan van alles zijn, een nieuwe baan, een project dat je telkens uitstelt, meer rust en minder stress, jezelf kunnen en durven zijn, dus eigenlijk iets dat nu niet werkt.

Ben je nieuwsgierig of coaching wat voor jou is? Uiteraard gaan we eerst kennismaken door een vrijblijvend intakegesprek te plannen waarin we ook kunnen onderzoeken wat je leerdoelen kunnen zijn.

Wat kun je verwachten?

Het coachingstraject bestaat uit gemiddeld 7 wekelijkse sessies van 1,5 uur. Als coach inspireer ik jou om groei te realiseren, prestaties te verhogen en beter samen te werken. Mijn coachsessies zijn informeel en praktisch, er wordt tijdens de sessies helderheid gecreëerd in wat je wilt bereiken en hoe daarnaar toe te werken. Ik houd van open communicatie en luister zonder oordeel naar je waardoor je je snel op je gemak en veilig voelt, daarnaast zijn huiswerkopdrachten een belangrijk onderdeel om duurzame gedragsverandering te verkrijgen. Door interactieve interacties en met gebruik van tools verhoog je prestaties en functioneren.

De coachingsgesprekken vinden in principe plaats in de Style Fitters studio in Haarlem. Online coaching is ook mogelijk via een videoverbinding, het is belangrijk om elkaar te zien, op deze manier wordt namelijk ook een deel van de non-verbale communicatie meegegeven.

                                                                                                    Wil je meer weten of even overleggen? Bel: 06 24206607 


Ellen is
opgeleid en gecertificeerd via Coach Academy-Extra Mile Academy (EMA) voor training en coaching. EMA is geaccrediteerd door de European Coaching Association (ECA) en aangesloten bij de BSL Business School Lausanne, Zwitserland. 

Onze coaches - CoachHub

Vraag nu je GRATIS beknopt Persoonlijke Stijl Profiel (DISC) aan!

Wij willen je inspireren om meer uit jezelf te halen, vergroten van zelfkennis en vertrouwen zodat je overtuigend overkomt. Dit doen we door jouw lichaamstaal in harmonie met je boodschap te brengen.

Contactformulier

Telefonisch contact opnemen?
06-24 20 66 07 

Privacy & persoonsgegevens (AVG)

Style Fitters, gevestigd aan Voorhelmstraat 23-25
2012 ZM, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:www.stylefitters.nl
Voorhelmstraat 23-25
2012 ZM, Haarlem
+31621557060
Fiona Koning is de Functionaris Gegevensbescherming van Style Fitters Hij/zij is te bereiken via fiona@stylefitters.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Style Fitters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via informatie@stylefitters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Style Fitters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Style Fitters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Style Fitters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Style Fitters) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Style Fitters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 10 jaar> Marketing doeleinden
Adres > 10 jaar> Marketing doeleinden
Telefoon en e-mail > 10 jaar> Marketing doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden
Style Fitters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Style Fitters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Style Fitters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar informatie@stylefitters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Style Fitters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Style Fitters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via informatie@stylefitters.nl

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.