Inzicht in gedrag

Meer inzicht in je eigen gedrag, maar ook het vergroten van inzicht in de ander met ons Persoonlijke Stijl Profiel!

Wat is je natuurlijke manier van doen?
Wat is je stijl van communiceren?
Wat zijn je onbewuste drijfveren?

Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen en waarom we iets doen helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten. Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn. Met deze kennis werk je prettiger en bereik je betere resultaten!

DISC model

Wij werken met het gevalideerde DISC model om je Persoonlijke Stijl in communicatie zichtbaar te maken. Het DISC model bestaat uit de combinatie van vier temperamenten (Dominant, Interactief, Stabiel, en Consciëntieus) en brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten. Het gaat vooral om de combinatie van de verschillende DISC stijlen. Niet alleen de primaire stijl, maar ook de overige stijlen zijn belangrijk. We zijn namelijk allemaal een mix van alle DISC stijlen en zijn niet in een hokje te plaatsen. Het verschil tussen bewust en onbewust gedrag laat zien waar mensen (en teams) energie in stoppen en mogelijk ook energie verliezen.

In onze adviezen koppelen we je DISC Persoonlijke Stijl profiel aan je non-verbale presentatie, waardoor je een duidelijk beeld naar buiten brengt.

Er zijn veel aanbieders van DISC profielen. Wij gebruiken de profielen van Q4Profiles vanwege de uitmuntende kwaliteit. 

Je krijgt inzicht in:

De karakteristieken van jouw persoonlijke stijl en kernpatroon (jouw ‘werkelijke IK’).

Hoe gedraag je je van nature? Hoe doe je de dingen?

Wat is het verschil tussen ons natuurlijke en ons gewenste gedrag?

Hoe reageer je onbewust op situaties?

Hoe ga je om met situaties onder druk?

Talenten en groeimogelijkheden.

Sterkten en valkuilen op het gebied van communicatie.

Persoonlijke stijl in relatie tot werk.

Communicatietips gerelateerd aan de verschillende DISC temperamenten.

Stylingtips die je DISC profiel matchen met je non-verbale communicatie.

 

Vraag nu je GRATIS beknopt Persoonlijke Stijl Profiel (DISC) aan!

Persoonlijke stijl profiel

Wil je meer inzicht in je gedrag zodat je jezelf en anderen beter begrijpt? Wil je je persoonlijke effectiviteit vergroten en weten wat jouw communicatiestijl is, waar je energie van krijgt en wat je energie kost? Door middel van de gevalideerde vragenlijst krijg je inzicht in jouw gedrag. Wat is je voorkeursstijl, wat zijn je interesses, sterke punten en valkuilen? Op al deze, en meer, vragen krijg je antwoord in een individueel consult. Inclusief naslagwerk en adviezen.

Teambuilding

Zoveel mensen, zoveel gedragingen en manieren van communiceren. Deze teambuilding geeft je inzicht in het gedrag van je collega’s. Voortaan weet je precies hoe je je collega’s het beste kunt benaderen. En zij jou. Je krijgt tips en tools om elkaar beter te begrijpen en te ‘lezen’. Dit leidt onmiddellijk tot betere samenwerking en voorkomt conflicten, of helpt ze op te lossen.

Psychologie van kleur

Wat is de betekenis van kleuren? Wat zegt kleurgebruik over jou? Welke kleurassociaties gelden er wereldwijd? Ben jij dominant en temperamentvol of ben je introvert en controlerend? Je kleding draagt bij aan je uitstraling, als je weet wat bij jouw persoonlijkheid past is het beeld dat je neerzet in balans. Krijg inzicht in je voorkeursstijl, hoe en waarom je iets doet en ontdek de kracht van kleur in je kleding! Inclusief naslagwerk en persoonlijke kleurenpaspoort.

Persoonlijke stijl en Stylingadvies

Met dit advies maken we de parallel tussen je voorkeursstijl in gedrag en kleding. We bespreken je persoonlijke stijl profiel en doen een lichaamsscan. Hoe kun je jouw communicatiestijl zo goed mogelijk naar voren brengen? Welke kledingstijl is complementair aan je gedragsstijl en helpt jou effectief te communiceren? Je krijgt  praktische tips en adviezen. Inclusief naslagwerk en stijlresumé.

Duurzame levensstijl

Wij zijn Ellen en Fiona, de Style Fitters. Wij willen je inspireren om meer uit jezelf te halen, er nog beter uit te zien en overtuigender over te komen. Dit doen we door jouw lichaamstaal in harmonie met je boodschap te brengen. Jouw garderobe overzichtelijk te maken met kleding die echt bij je past. Je koopt minder en draagt meer. Je bespaart geld en draagt bij aan een duurzame levensstijl.

Contactformulier

Bel ons:
06-24 20 66 07 (Ellen)
06-21 55 70 60 (Fiona)

Privacy & persoonsgegevens (AVG)

Style Fitters, gevestigd aan Voorhelmstraat 23-25
2012 ZM, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:www.stylefitters.nl
Voorhelmstraat 23-25
2012 ZM, Haarlem
+31621557060
Fiona Koning is de Functionaris Gegevensbescherming van Style Fitters Hij/zij is te bereiken via fiona@stylefitters.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Style Fitters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via informatie@stylefitters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Style Fitters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Style Fitters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Style Fitters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Style Fitters) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Style Fitters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 10 jaar> Marketing doeleinden
Adres > 10 jaar> Marketing doeleinden
Telefoon en e-mail > 10 jaar> Marketing doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden
Style Fitters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Style Fitters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Style Fitters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar informatie@stylefitters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Style Fitters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Style Fitters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via informatie@stylefitters.nl

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.